Antara petikan dari buku 'Apa Ertinya Saya Menganut Islam ?',
karangan Dr. Fathi Yakan.

###############################################

Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah

Akidah yang benar adalah perkara pokok yang perlu ada dan diterima oleh seorang yang telah menerima islam samada melalui keturunan atau tidak. Secara ringkasnya untuk saya menjadi seorang muslim saya percaya bahawa saya perlu mengimani dan meyakini perkara-perkara berikut;

 1. Bahawa Pencipta alam ini adalah Allah Yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain.

 2. Bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan atau bermain-main sahaja.

 3. Bahawa Allah telah mengutuskan Rasul-Rasul dan menurunkan kitab untuk mengajar manusia mengenai Allah dan mengajar tentang matlamat dari kewujudan mereka di dunia ini dan ke mana arah penghidupan. Saya mengimani Nabi Muhammad s.a.w adalah Rasul terakhir dan al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi.

 4. Bahawa matlamat hidup manusia dalam kehidupan dunia ini ialah untuk mengenal Allah sebagaimana sifat-sifat-Nya yang diterangkan Allah, taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepada-Nya.

 5. Bahawa syurga adalah balasan dan ganjaran bagi mukmin yang taat dan neraka adalah balasan dan ganjaran siksa bagi orang kafir.

 6. Bahawa manusia dapat dan boleh mencapai kebaikan melalui usaha, ikhtiar dan kehendaknya dengan taufik dan pertolongan Allah, dan kejahatan melalui usaha, ikhtiar dan kehendaknya tetapi dengan kehendak dan keizinan Allah.

 7. Bahawa syariat (penciptaan dan penggubalan) undang-undang adalah hak Allah.

 8. Bahawa saya akan mengabdikan diri hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.

 9. Bahawa saya hendaklah takut kepada Allah semata-mata dan tidak takut kepada selain dari Allah yang mana ini akan menjauhkan diri saya dari perkara mungkar dan haram.

 10. Bahawa saya mestilah sentiasa mengingati Allah dan sentiasa berzikir menyebut nama Allah.

 11. Bahawa saya mestilah mencintai Allah dengan kecintaan yang menyebabkan saya rindu Allah dan sentiasa bergantung kepada-Nya.

 12. Bahawa saya akan sentiasa bertawakal kepada Allah dalam semua urusan.

 13. Bahawa saya mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kurnia-Nya yang tiada terhingga.

 14. Bahawa saya mestilah meminta ampun dari Allah dan sentiasa bertaubat.

 15. Bahawa saya mestilah sentiasa dalam keadaan bermuraqabah terhadap Allah dalam keadaan terang atau tersembunyi.

  ###############################################
Muraqabah = Pemerhatian diri yang berterusan kepada Allah kerana mengharapkan rahmat-Nya dan takut pada azab-Nya.

0 ulasan