oleh Zaidi Ali ( www.longtambang.blogspot.com )

“Law of Attraction (Hukum Ketertarikan)”

Mukadimah

Dalam bidang Sains, sesuatu teori atau hipotesis tidak boleh dianggap sebagai Hukum selagi belum dibuktikan secara Pengiraan dan Praktikal. Hukum bermaksud sesuatu penjelasan terhadap akibat yang pasti boleh berlaku dengan sesuatu sebab yang membolehkan ia berlaku. Hukum Ketertarikan lebih bersifat Tafsiran Minda dan Imaginasi dan ianya tidak berkesan langsung jika tidak disusuli dengan sebab (niat dan usaha) dan akibat (hasil dari niat dan usaha). Sebuah bola tidak bergolek (hasil tenaga kinetik) dari keadaan pegun (tenaga potensi) melainkan jika ia dikenakan daya luaran (sebab) yang membolehkan bola melepasi daya geseran pegun (titik pegun). Sains adalah bidang ilmu yang sangat pelik. Dalam keseluruhan perkara, Saintis berkata bahawa sesuatu kejadian tidak berlaku dengan sendirinya tanpa sebab. Yang peliknya dalam Sains Evolusi mereka berkata pula bahawa asal usul kejadian alam berlaku dengan sendirinya secara semulajadi tanpa pencipta dan tanpa sebab. Saintis tidak mengakui Hukum Ketertarikan kerana Sains tidak mengiktiraf Ketuhanan dan Kekuasaan Tuhan. Persoalan kepada segala perkara hanya boleh dijawab melalui pemahaman Al-Quran dan Al-Hadith.

Hukum Ketertarikan

Pengkaji Minda seperti Rhonda Byrne, Catherine Ponder, Ernest Holmes, Michael J. Losier, Brian Tracy mendefinisi Hukum Ketertarikan sebagai:-

“Hukum tarikan adalah hukum alam, ia tidak memilih orang atau sesiapa pun. Ia juga tidak memandang fikiran baik atau buruk, mahu atau tidak mahu, ia hanya menerima signal dari fikiran anda dan memantulkannya kembali. Ketika anda fokus pada sesuatu sebenarnya anda sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir ke dalam hidup anda. Setiap perkara yang anda fikirkan melalui minda, emosi , gambaran mental, dan tutur kata anda sebenarnya anda menarik ia ke dalam kehidupan.Setiap perkara yang anda fikirkan ianya akan menjadi kenyataan mengikut kesesuaian itensitinya. Setiap perkara yang difikirkan dalam fikiran walaupun ianya sangat kecil, ianya akan mampu menggerakkan hukum itu menjadi kenyataan.Setiap perkara yang anda fikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi minda, samada positif ataupun negatif, Ianya akan datang ke dalam hidup anda. Anda adalah sebuah magnet hidup; Anda dapat menarik orang, pelbagai situasi dan kondisi selaras dengan fikiran anda. Dan setiap apa yang anda fikirkan akan ianya akan menghasilkan pengalaman realiti ke dalam hidup anda.”

Mereka yang berkata di atas bukanlah Saintis tetapi mereka percayakan erti Ketuhanan walaupun mereka sengaja tidak menyebut Kuasa Tuhan sebab mereka mahu pandangan mereka diterima oleh secara universal oleh seluruh manusia samada golongan yang percayakan Tuhan atau Atheis. Pakar Motivasi dan Jualan Langsung pula menokok tambah pernyataan di atas dengan memasukkan elemen tambahan iaitu Daya Usaha.

Hukum Ketertarikan Dari Sudut Hakikat Ketuhanan

Sekarang kita biarkan Saintis dengan pencarian hakikat kejadian alam (mereka tidak akan ketemui jawapannya) dan kita biarkan Pengkaji Minda mencari caranya menarik duit ke dalam poket dengan imaginasi serta kita biarkan Pakar Motivasi melakukan kerja mereka. Kita cuba menjawab Hukum Ketertarikan secara Islamik melalui 9 asas berikut:

Asas 1 : ALLAH Maha Berkehendak

Takrif : Sekiranya ALLAH berkehendak sesuatu, jadilah sesuatu.

Dalil :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Baqarah 2:29)

“Alangkah buruknya mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.” (QS.Al-Baqarah 2:90)

“Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah". Lalu jadilah ia.” (QS.Al-Baqarah 2:117)

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” (QS.Al-Baqarah 2:212)

“Allah, tidak ada tuhan (yang lain) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS.Al-Baqarah 2:255)

Allah menganugerahkan Al Hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi Al Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran.” (QS.Al-Baqarah 2:269)

“Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menzahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS.Al-Baqarah 2:284)

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tiada tuhan (yang lain) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Imron 3:6)

“Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.” (QS.Al-Imron 3:13)

“Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab" (QS.Al-Imron 3:26-27)

“Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.” (QS.Al-Imron 3:47)

“Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.” (QS.Al-Imron 3:108-109)

Asas 2 : Kita hanyalah hamba-NYA

Takrif : Tiada upaya daya kita tanpa izin-NYA yang Maha Berkehendak.

Dalil:

MAA SYAA ALLAH! LAA HAULA WA LAA QUWATTA ILLA BILLAHI AL-ALIYIL AL-AZIM

(Terjemahan: Sungguh Atas Kehendak ALLAH Sesuatu Berlaku! Tiada Upaya Daya dan Tiada Kekuatan Melainkan Dengan ALLAH Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar Kuasa-NYA).

Kalimah di atas disuruh kita amalkan oleh ALLAH SWT (QS.Al-Kahfi 18:39) dan diajar oleh Nabi S.A.W. dalam bacaan Solat Tahajud (HR Bukhary). Kalimah ini boleh menjawab apa jua persoalan yang belum terjawab. Penghayatan kalimah ini membawa kita kepada kerendahan sebagai Hamba ALLAH, meninggikan-NYA sambil berserah secara mutlak kepada-NYA semata-mata.

Asas 3 : Memahami bahawa segalanya sudah ditetap dan ditentukan ALLAH

Takrif : Memahami hak hamba untuk memohon hanya kepada-NYA.

Dalil :

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Umulkitab (Lohmahfuz).” (QS. Ar-Ra’du 13:39)

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lohmahfuz).” (QS.Al-An’aam 6:59)

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lohmahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS.Al-Hadid 57:22)

Asas 4 : Meletakkan diri sebagai hamba-NYA juga Kekasih-NYA

Takrif : Berusaha mencari Ilmu MakrifatuLLAH

Dalil :

“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lohmahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.” (QS.Al-Anbiya 21:105)

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Nabi saw. bersabda : "Allah Ta'ala berfirman : "Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya apabila ia ingat kepadaKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam dirinya maka Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam kelompok orang-orang yang lebih baik dari kelompok mereka. Jika ia mendekat kepadaKu sejengkal maka Aku mendekat kepadanya sehasta. jika ia mendekat kepadaKu sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman : "Aku menurut dugaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya apabila ia ingat kepadaKu. (Hadits ditakhrij oleh Turmidzi).

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Allah swt. berfirman : "Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya ketika ia mengingatKu. Jika ia mengingatKu dalam dirinya maka Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika ia mengingatKu dalam kelompok orang-orang yang lebih baik dari padanya. Jika ia mendekat kepadaKu sejengkal maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaKu sehasta, maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil". (Hadits ditakhrij oleh At Turmidzi).

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw, bersabda : "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : "Aku bersama hambaKu apabila ia ingat kepadaKu dan kedua bibirnya bergerak (mengucapkan dzikir) kepadaKu". (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasuulullah saw. bersabda : "Allah swt. berfirman : "Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya ketika ia mengingatKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam dirinya maka Aku ingat kepadanya dalam diriKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam kelompok orang banyak maka Aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari padanya. Jika ia mendekat kepadaKu sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil''. (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

Dari Abdullah bin Mas'ud ra.,ia berkata : Rasulullah saw bercerita kepada kami, beliaulah yang benar dan dibenarkan : "Sesungguhnva penciptaan perseoranganmu terkumpul dalam perut ibunva empat puluh hari dan empat puluh malam atau empat puluh malam, kemudian menjadi segumpal darah, semisal itu kemudian menjadi segumpal daging, semisal itu, kemudian Allah mengutus Malaikat, kemudian dipermaklumkan dengan empat kata, kemudian malaikat mencari rizkinya, ajalnya (batas hidupnya), amalnya serta celaka dan bahagianya kemudian Malaikat meniupkan ruh padanya. Sesungguhnya salah seorang di antaramu niscaya beramal dengan amal ahli (penghuni) sorga, sehingga jarak antara sorga dengan dia hanya satu hasta, namun catatan mendahuluinya, maka ia beramal dengan penghuni neraka, maka ia masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang diantaramu, beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak antara neraka dengan dia hanya satu hasta, namun catatan mendahuinya, maka ia beramal dengan amal penghuni sorga, maka ia masuk sorga. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Asas 5 : Di manakah kita?

Apabila kita khatam pemahaman Al-Quran dan Al-Hadith dengan penuh kerendahan diri (menghambakan diri kepada ALLAH), kita akan merasa sejenis ketakutan (ketaqwaan) sehingga kita bertanya kepada ALLAH: “Mahasuci Engkau! Engkau ciptakan segalanya tanpa sia-sia.”. Terpancul suatu jawapan dari lubuk hati: “Segalanya diciptakan semata-mata kerana kamu umat manusia, supaya kamu melakukan segalanya semata-mata kerana ALLAH, Tuhan Sekalian Alam!”

Kita akan merasakan sejenis perasaan, bahawa dunia ini hanya pentas sandiwara. Manusia adalah pelakonnya. Terdapat 3 jenis kategori pelakon:

 • 1. Mereka yang tidak dapat membezakan antara Fantasi dan Realiti. Mereka ini boleh disub-kategori kepada 2 :-

  a. Spara Waras: Memiliki pemikiran Paranormal, mereka hadir dikalangan masyarakat. Mereka sukakan perkara-perkara berkenaan alam ghaib, memikirkan konspirasi-konspirasi dunia. Mereka lupa bahawa manusia hanyalah pelakon. Syurga atau Neraka belum jelas pada mereka.

  b. Tidak Waras: Mereka terjebak dalam alam Fantasi, dikaran otak lalu menghuni wad jiwa. Samada ke Syurga atau Neraka, bergantung kepada Tauhid dan Ibadah mereka sebelum mereka hilang kewarasan dan secara mutlaknya terpulang kepada ALLAH SWT.
 • 2. Mereka yang bersangka mereka hidup dalam Dunia Realiti tetapi sebenarnya mereka hidup dalam Dunia Fantasi. Mereka ini boleh disub-kategori kepada 3 :-

  a. Spara Normal: Mereka meletakkan Akhirat sebagai Fantasi (Dunia sebagai Realiti). Ini adalah kerana mereka dihanyutkan dengan keseronokan di Dunia melebihi keyakinan mereka mengenai kehidupan di Akhirat. Mereka percayakan Akhirat tetapi mereka tidak mahu menyakininya dengan menggunakan mata hati untuk membayangkan betapa indahnya Syurga berbanding Dunia. Samada ke Syurga atau Neraka, bergantung kepada Tauhid dan Ibadah mereka semasa mereka di Dunia dan secara mutlaknya terpulang kepada ALLAH SWT. Mereka disebut Orang Beriman.

  b. Normal: Mereka meletakkan Dunia sebagai Realiti semata-mata tanpa percayakan Akhirat. Mereka ini diharamkan Syurga (masuk Neraka tanpa hisab) kerana tidak beriman dengan: Hari Kiamat, Kitab-kitab ALLAH, Utusan ALLAH dan ALLAH. Mereka disebut Orang Kafir.

  c. Tidak Normal: Mereka baca semua kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran tetapi hati mereka dikunci untuk memahami rahsia di sebalik bukan rahsia. Mereka amat yakin dan beriman dengan; ALLAH, Utusan ALLAH dari kaum mereka dan Akhirat. Tetapi mereka ada penyakit hasad dengki. Mereka menganggap mereka sahajalah Kekasih ALLAH, lalu mereka melakukan banyak kerosakan di mukabumi supaya manusia lain hilang Tauhid, sia-sia Ibadah lalu masuk Neraka. Mereka tahu perbuatan khianat mereka berdosa dan mereka menganggap mereka hanya diazab selama 40 hari di Neraka sebelum ke Syurga Aden. Mereka menggunakan Orang Munafik untuk mensesatkan akidah dan menghancurkan ibadah segolongan besar manusia. Mereka menganggap ALLAH boleh ditipu tetapi mereka tidak tahu bahawa tipu daya ALLAH Maha Hebat. Fantasi Akhirat mereka ditukarkan kepada Neraka Kekal selepas dihisab dengan penuh siksaan. Mereka disebut Ahli Kitab Yahudi atau Musuh ALLAH.
 • 3. Mereka yang faham tujuan dihidupkan, dimatikan dan dihidupkan semula. Mereka meletakkan Dunia sebagai Fantasi (Akhirat sebagai Realiti). Mereka mencari jalan berusaha mencari IlmuLLAH di Dunia Fantasi ke arah kehidupan Realiti yang berkekalan di Akhirat. Mereka menolak kenikmatan di Dunia dengan tidak menerima ganjaran dan sekiranya diterima habis disedekahkan kepada golongan yang lebih memerlukan kerana mengharapkan kemutlakan di Akhirat kelak. Mereka tolak sebahagian besar kemewahan Dunia dan mengambil sekadar yang cukup bagi milik mereka dan keluarga mereka. Mereka ingin menjadi Kekasih ALLAH, ingin menjadi Kekasih Para Nabi, ingin mendiami Syurga Adn dan ingin menatap Wajah ALLAH di Akhirat. Mereka tahu bahawa mereka tidak mampu memberi petunjuk hidayah walaupun kepada anak isteri mereka sendiri kerana petunjuk hidayah itu hakmilik mutlak ALLAH yang Maha Berkehendak. Mereka tahu bahawa segala jenis benda-benda dan kenikmatan di Dunia Fantasi ini boleh mereka kecapi dengan usaha tetapi mereka sengaja tidak mahu mengecapinya berlebih-lebihan kerana mereka tahu bahawa mereka boleh menuntutnya kelak tanpa batas di Dunia Realiti (Akhirat) dan mereka yakin ALLAH Maha Pemurah lagi Maha Adil. Mereka memandang wanita jelita tanpa perasaan nafsu sambil menyebut “SubhanALLAH!”. Mereka lihat ke kiri ke kanan (tiada orang) lalu berwuduk dengan udara sambil menyebut “SubhanALLAH!”. Mereka sujud sendirian di rumah dengan amat lama sambil bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Zikir-zikir memuji ALLAH telah sebati dengan setiap denyut nadi mereka ketika tidur dan ketika jaga malahan ketika nyawa sedang dicabut malaikat. Mereka amat ArifbiLLAH dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mereka merasakan “Tiada Yang Benar Melainkan Dari ALLAH Yang Maha Benar”. Jika mereka mengajar agama, mereka akan dianggap sesat lagi menyesatkan dan oleh itu mereka menyendiri keluar dari jamaah. Mereka sedar bahawa mereka hanyalah pelakon tambahan yang bilangan mereka boleh dikira dengan jari yang dihadirkan sebagai saksi di atas bukti kebesaran ALLAH di langit dan bumi dan sebagai saksi di atas kesesatan dan kerakusan manusia di Dunia Fantasi. Mereka merasakan diri mereka cukup tersiksa dengan kebodohan dan kesesatan manusia sehinggakan apabila mereka lalu ditepi kuburan, mereka merasakan: “Alangkah bahagianya jika Tuhan letakkan aku di situ!”. Mereka tahu bila mereka; berduka, sukacita, cemburu, sabar atau marah; ALLAH juga Maha Mengasihani, Maha Menyukai, Maha Cemburu, Maha Penyabar dan Maha Murka. Mereka tidak takut kepada sesuatu apa pun melainkan hanya takut kepada ALLAH. Mereka menjadikan diri mereka hamba di mukabumi kerana mereka berkehendakkan menjadi Raja di Syurga. Mereka ini disebut Kekasih ALLAH dan Kekasih Para Nabi atau biasa disebut Para Auliya.
Dalilnya:

“Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Kebaikan!". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan: "Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan". (QS.Al-Nahl 16:30-32)

Asas 6 : Bersentuhan Dengan Al-Quran dan Al-Hadits

"Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Besar. Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (QS.Al-Waqi'ah 56:74-79)

Bersentuhan yang kami maksudkan bukannya memegang secara fizikal. Bersentuhan bermakna bercampur-gaul hati dan perasaan dengan menyelami maksud setiap kalimah atau ayat. Dengan cara ini, ruang memori di dalam kekotak minda dapat dijimatkan. Tidak perlu kita menyimpan (menghafal) 6,666 bilangan kalimah atau 2,027 riwayat hadits (6,000-20,000 ayat). Cuma kita sebutkan isinya. Bersentuhan dengan isteri sebenarnya membawa maksud bersetubuh dengan isteri, wajib bersuci dengan mandi junub sebelum menunaikan solat. Apabila sudah mandi junub, tidak wajib lagi mengambil wuduk dan boleh terus solat. Bersentuhan dengan kalimah-kalimah ALLAH Yang Maha Suci bermaksud mencampur-adukkan hati yang disucikan-NYA dan tidaklah perlu ambil wuduk. Al-Hafiz menyimpan ayat-ayat suci di dalam memorinya sepanjang masa dan mereka tidak pula perlu dalam keadaan wuduk sepanjang masa. Begitu juga bersentuhan dengan Al-Hadits, yakni memahami As-Sunnah.

Asas 7 : Niat dan Perbuatan

Islam adalah Agama Tauhid dan Ibadah. Tauhid juga disebut Akidah iaitu segalanya yang berkaitan dengan cetusan hati selagi belum berlakunya sesuatu perbuatan. Ibadah ialah segala perbuatan anggota tubuh badan termasuk lidah yang disengajakan akibat dari niat yang dicetuskan di hati tetapi dikecualikan oleh tindakan refleks (gerakbalas tubuh atau latahan lidah tanpa sengaja). Syirikkan ALLAH (merendahkan atau mensekutukan atau menduakan/menigakan atau mensamatarafkan atau membelakangkan ALLAH dengan sesuatu apa pun yang lain dikira berdosa besar walaupun perkara syirik tersebut hanya berdetik di hati (tanpa berlaku perbuatan). Tidak berlakunya zina sebelum berlakunya zina, tidak minum arak sebelum berlakunya minum arak dan tidak mencuri sebelum berlakunya kecurian (HR Bukhary) menunjukkan bahawa seseorang itu belum dicatit dosanya (oleh malaikat) sehinggalah ia melakukan perbuatan tersebut. Walaubagaimana pun, pahala mula dicatit sebaik sahaja seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan walaupun tidak kesampaian dengan bersebab (misalnya: dimatikan). Pahala juga dicatit apabila seseorang yang berniat membuat maksiat, tetapi sengaja mengelakkan diri dari perbuatan maksiat (misalnya: pergi ke Magnum 4D tetapi akhirnya tidak membeli tiket judi kerana takut berdosa). Misalan lain ialah memaki-hamun di dalam hati terhadap seorang pemandu lain di jalanraya tidaklah dikira dosa sehinggalah kita menunjukkan signal tangan “penumbuk/ isyarat jari”. Begitu juga zina hati (imaginasi), zina mata (melihat) dan zina lidah (bercakap) tidaklah dikira dosa zina. Namun demikian haruslah dielakkan menghampiri ke arah perbuatan kerana bukan semua orang boleh mengawal hasutan syaitan. Keterangan tentang apa yang terdapat dalam hadits bahwa sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niat dan harapan memperoleh ganjaran dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hal ini meliputi keimanan, wudhu, shalat, zakat, haji, puasa, dan hukum-hukum.

Dalilnya:

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw bersabda dalam apa yang diriwayatkan dari Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar : "Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan". Kemudian Beliau menjelaskan hal itu : "Barang siapa yang bermaksud kebaikan namun tidak mengamalkannya maka Allah mencatat di sisiNya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya. Jika ia bermaksud baik lalu mengamalkannya maka Allah mencatat di sisiNya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus lipat sampai banyak. Barang siapa yang bermaksud buruk namun tidak mengamalkannya maka Allah mencatat di sisi-Nya suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia bermaksud buruk lalu mengamalkannya maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Alqamah bin Waqash al-Laitsi, ia berkata, "Saya mendengar Umar ibn Khaththab r.a. (berpidato) di atas mimbar, 'Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, '(Wahai manusia), sesungguhnya amal-amal itu dengan niat dan bagi setiap orang hanyalah sesuatu yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul Nya. Dan, barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia, maka ia akan mendapatkannya. Atau, kepada wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada sesuatu yang karenanya ia hijrah."

Asas 8: Pasrah

Pasrah ialah cermin diri. Kita boleh berusaha siang dan malam sehingga lupa kepada-NYA. Kita buat bedah siasat kenapa belum diizinkan-NYA? Rupa-rupanya kita meminta dari sesama makhluk!

“Dato’, saya mohon budi bicara Yang Berbahagia Dato’ untuk meluluskan kontrak ini. Saya merayu!”

“Tuan, saya mohon untuk mengisi jawatan ini!”

“Tuan, saya mohon rezeki ikhlas dari tuan!”

“Doktor Kumar, tolonglah sembuhkan penyakit anak saya!”

“Wahai Ifrit, tolong masukkan ke akaun aku RM1 juta!”

“Ah..Nasib baik dia beri aku gaji juga bulan ini, kalau tidak mati kebulur!”

“Kerja sampai lewat malam, haram dia nak bagi naik gaji!”

Kita harus faham bahawa setiap kali ALLAH menciptakan makhluk-NYA, di tuliskan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di Arasy-NYA (HR Bukhary). Sekiranya tidak dizinkan-NYA permintaan kita maka fahamlah bahawa itulah yang terbaik. Jika diberi juga, mungkih kita berubah menjadi bertambah lalai atau semakin sesat. Begitu juga orang kafir yang diberi kesenangan kerana itulah yang terbaik bagi mereka, yakni sentiasa tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran.

Dalilnya: ALLAH SWT berfirman (maksudnya),

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (QS.Al-Nahl 16:93)

(Nota: “menyesatkan” bemakna ALLAH tidak memberi petunjuk hidayah untuk keluar dari kesesatan yang semuanya berpunca dari kelalaian sendiri melayan hasutan syaitan, setan dan jin.)

“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia: dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (QS.Al-Isra' 17:83-84)

Asas 9 : Merubah Hukum

Tiada cara untuk mengubah sesuatu yang telah ditentukan-NYA. Melainkan masih ada satu cara:

“Merubah cara kehidupan supaya kita layak meletakkan diri sebagai Kekasih ALLAH”.

Setelah berjaya mencapai matlamat di atas, yakini bahawa kita boleh alami beberapa keajaiban (tanda kebesaran milik-NYA) :-
 1. Aku tak pernah minta dari sesiapa, tetapi semuanya serba cukup!
 2. Aku tak pernah beli ubat, mungkin sebab aku tak pernah sakit!
 3. Semua penumpang mati lemas, hanya aku yang selamat!
 4. Aku tidak pernah mencari duit, tetapi duit yang mencari aku!
 5. Aku terpaksa tolak kontrak ini, tak menang tangan!
 6. Semua jenis jin (hantu) tunduk hormat hingga ghaib bila aku lalu!
 7. Jinak juga serigala ini!
 8. Syaitan dalam qalbi boleh aku perintahkan diam!
 9. Aku nak picit semut pun tak sanggup, kasihan dia!
 10. Kalau aku marah, ada lagi yang Maha Murka...bumi pun boleh terbelah!
 11. Aku hajatkan sebuah jet mewah yang dipenuhi gadis-gadis jelita sambil mengelilingi Syurga!
Adakah Hukum Ketertarikan telah kami jawab dengan Haqqul Yakin?

“Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.” (QS.Al-Haqqah 69:51)

“Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang menyakini.” (QS. Al-Jatsiyah 45:20)

“MAKA LAKUKANLAH IBADAH YANG BAIK DENGAN NAMA ALLAH DAN HANYA KERANA ALLAH”

Sekian.